Čo je osteoartritída?

what is osteoarthritis

Čo je osteoartritída?

Artritídou trpí mnoho ľudí. Muži aj ženy, starší ľudia a dokonca aj deti.  Artritída má viac než 200 rôznych druhov a najbežnejší typ sa nazýva osteoartritída.

Osteoartritída: degeneratívne ochorenie kĺbov

Osteoartritída je známa ako degeneratívna choroba, pri ktorej kĺby postupom času strácajú schopnosť naplno vykonávať svoju funkciu. Ochorenie sa začína poruchou alebo degeneráciou kĺbových chrupaviek medzi kosťami. Elastické tkanivá a chrupavky sú vlastne podložkou v mieste, kde by inak kosti prichádzali do styku a pri pohybe chráni kosti pred vzájomným obrusovaním. Chrupavka sa môže začať s vekom a nadmerným používaním kĺbu opotrebovávať a jej ochranná funkcia medzi kosťami je znížená. Pri osteoartritíde to spôsobí, že kosti pod chrupavkou sa menia, prestavujú sa a formujú do špicatých kostných výrastkov, ktoré sa nazývajú ostrohy.

Tieto kostné výrastky sa vyvíjajú pri konci kosti a môžu spôsobovať bolesť, stuhnutosť alebo zvýšenú citlivosť postihnutého kĺbu.

Keď sa osteoartritída zhoršuje, chrupavka sa môže dokonca odtrhnúť od kosti. V takom prípade zmizne jej ochranná funkcia a kosti sa môžu začať drieť jedna o druhú. Tým dôjde k deformácii a oslabeniu kĺbových väzov.

Niektoré formy artritíd môžu postihnúť súčasne aj iné časti tela. Napríklad kožu. Osteoartritída však zasahuje len kĺby. Najmä kĺby rúk, kolená a bedrá.

Priamym dôsledkom osteoartritídy je bolesť kĺbu, ktorá môže mať rôznu intenzitu. Od miernej po silnú. A spravidla sa zhoršuje pri namáhaní alebo ku koncu dňa. Osteoartritída tiež môže obmedzovať kĺbovú pohyblivosť a pružnosť. Postihnutý kĺb sa nemôže ohýbať tak ľahko a v takom rozsahu ako kĺb, ktorý týmto ochorením zasiahnutý nie je. V extrémnych prípadoch môže osteoartritída dokonca vyvolať ťažkú invaliditu.

Rizikové faktory osteoartritídy

Zásadným faktorom pre vznik osteoartritídy je vek. U ľudí sa osteoartritída prejavuje od 40 rokov do staroby. Uvádza sa, že touto chorobou je postihnutých 8 z 10 ľudí starších ako 50 rokov.

Riziko vzniku osteoartritídy môže zvýšiť rodinná anamnéza aj nadmerná telesná hmotnosť. Takisto poranenie kĺbu alebo rôzne fraktúry môžu viesť v neskoršom veku k osteoartritíde. Takisto aj dlhodobé preťažovanie kĺbov, napr. tenisový lakeť. Osteoartritída je častejšia a závažnejšia u žien, obzvlášť v kolenách a rukách.

K osteoartritíde môžu prispievať aj niektoré ochorenia. Najmä tie krvácavé, ktoré narušujú krvné zásobenie a výživu kĺbov.

Prevencia osteoartritídy

Prevencia osteoartritídy nie je vždy možná, pretože k jej rozvoju prispieva mnoho faktorov. Poranenie kĺbu v mladosti môže v neskoršom veku zvýšiť riziko vzniku osteoartritídy. Pre zníženie rizika je potrebné byť opatrný, boľavé kĺby nepreťažovať a naopak, šetriť ich tým, že zabránite opakujúcim sa nadmerným kĺbovým pohybom.

Ďalší faktor, ktorý môže prispievať k rozvoju osteoartritídy, je nadmerná hmotnosť alebo obezita. Nadmerná hmotnosť spôsobuje ďalšie záťaže kĺbov, najmä kolenných a bedrových. Udržiavanie zdravej telesnej hmotnosti môže poľaviť kĺbové bolesti a zabrániť rozvoju alebo zhoršeniu osteoartritídy.

Ak trpíte stálymi symptómami kĺbovej bolesti, oslovte lekára. Poradí Vám najvhodnejšiu liečbu. Pri miernych prípadoch však nezabúdajte cvičiť, udržujte zdravú hmotnosť, zostaňte aktívni a pozitívni.