Voľba správneho voľnopredajného analgetika

OTC pain relievers

Ako bezpečne užívať voľnopredajné analgetiká?

Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako sa zbaviť bolesti, je užitie voľnopredajných analgetík. Ide o skupinu liekov, ktoré zmierňujú bolesť a takisto pôsobia proti horúčke. Rovnako ako pri ostatných liekoch, aj v tomto prípade je nutné vedieť, ako analgetiká správne užívať, aby bol dosiahnutý maximálny účinok a zároveň sa predišlo nežiaducim vedľajším účinkom.

Druhy analgetík

Voľnopredajné analgetiká užívajú milióny ľudí každý deň. Ak sa užívajú správnym spôsobom, sú celkovo bezpečné a efektívne pri zmierňovaní bolesti. Voľne predajné analgetiká je možné rozdeliť do dvoch skupín:

  •  lokálne – môžu byť aplikované miestne priamo na kožu
  •  orálne – aplikujú sa prehltnutím, jedná sa o tablety či vo vode rozpustné kapsuly

Viac informácií o voľnopredajných analgetikách nájdete v článku Voľba správneho voľnopredajného analgetika.

Tipy na bezpečné užívanie analgetík.

Nižšie uvedené rady Vám povedia, či orálne a lokálne analgetiká užívate správne.

Vždy si prečítajte príbalovú informáciu. Pred užitím lieku si vždy pozorne prečítajte príbalovú informáciu o zložkách nachádzajúcich sa v prípravku, či má byť liek aplikovaný lokálne alebo orálne a v akom množstve. Kedy a ako často ho môžete brať alebo používať. Nie všetky analgetiká sú vhodné pre každého. Príbalová informácia Vám povie, či je liek vhodný aj pre Vás.

Zapamätajte si, kedy máte lieky brať. Naučte sa, ako často ich máte brať. Pamätajte si, že niektoré orálne analgetiká by sa mali užívať pri jedle alebo po ňom, inak môžu vyvolať nevoľnosť.

Overte si, či sú analgetiká vhodné pre Vás.  Analgetiká nemusia byť vhodné pre osoby v určitom veku alebo s určitými zdravotnými problémami, ako napr. so srdcovými chorobami. Ďalšie informácie o účinných zložkách analgetík a o vhodnosti ich užitia nájdete v článku Voľba správneho voľnopredajného analgetika. V prípade nejasností požiadajte o radu Vášho lekára.

V prípade, že beriete ešte ďalšie lieky, buďte opatrní.  Analgetiká, ktoré sa užívajú orálne, môžu spolupôsobiť s inými liekmi. To znamená, že môžu navzájom meniť svoje účinky, a dokonca vyvolať nežiaduce reakcie. Ak Vy alebo člen Vašej rodiny užíva iné voľnopredajné lieky, lieky na predpis alebo potravinové doplnky, či pije čaje s obsahom niektorých bylín ako napr. ľubovník, požiadajte lekára, aby Vám našiel analgetikum, ktoré je pre Vás vhodné.

Neužívajte viac, než je odporúčaná dávka.  V príbalovej informácii sa dozviete, akú dávku analgetika máte užívať a ako často ho máte brať. Prekročenie odporúčanej dennej dávky môže vyvolať nežiaduce účinky lieku. Ak potrebujete ďalšie analgetikum, požiadajte o radu Vášho lekára.

Neužívajte dva rôzne lieky s rovnakou aktívnou zložkou.  K dispozícii je mnoho rôznych analgetických liekov a mnoho z nich obsahuje rovnakú liečivú látku pod rôznym obchodným názvom. Je dôležité dávať si pozor v prípade, keď užívate lieky proti nachladnutiu alebo nádche. Tie obsahujú takisto analgetiká. Užívanie dvoch alebo viacerých liekov rovnakého druhu môže zvýšiť riziko výskytu vedľajších účinkov. Požiadajte lekára o radu pri užívaní viacerých liekov súčasne. 

Neužívajte analgetiká dlhšie, než je potrebné. Najväčšie množstvo voľnopredajných analgetík sa užíva na zmiernenie bolesti, ktorá trvá niekoľko dní. Čas užívania liekov bez lekárskeho predpisu nájdete v príbalovej informácii. V prípade dlhodobých ťažkostí vyberte správne analgetikum s Vaším lekárom.

Buďte si vedomí rizika liekových alergií. Niektorí ľudia môžu byť mimoriadne senzitívni na účinnú alebo pomocnú látku v lieku. To môže vyvolať vážnu alergickú reakciu, ako kašeľ, opuch pier, jazyka alebo tváre, svrbenie kože, vyrážku. Ak trpíte liekovou alergiou alebo alergiou na niektorú zložku analgetika, poraďte sa ešte pred jeho použitím s lekárom. Alergické príznaky, pri ktorých by ste mali vyhľadať lekársku starostlivosť, sú nasledujúce:

  • ťažkosti dýchacích ciest: opuch hrdla a jazyka, sípavý hlas, pískavý zvuk pri nádychu
  • dychové ťažkosti: krátke dýchanie a sipenie
  • obehové ťažkosti: vysoká tepová frekvencia, pocit závratu, bledosť a studený pot, strata vedomia

Lieky uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Venujte dostatok času prečítaniu príbalovej informácie. Zistíte, ako sa voľnopredajné analgetiká správne používajú a ako dosiahnete zmiernenie bolesti bez vedľajších účinkov.